POH-GGZ
Licht Verstandelijke Beperking in de Huisartsenpraktijk

 10-03-2020  GGZ Leeuwarden - locatie Hege Wier
 15:00 - 18:00  3 accreditatiepunten
 0  47 plaatsen beschikbaar